Oven avaaja - Perhostarina

Alkuvuodesta käytiin kiivasta keskustelua Kuopion lastensuojelun tilanteesta ja sitä käydään edelleen. Lastensuojelun työntekijät ovat huolissaan, onko työntekijöitä riittävästi. Yhtä sosiaalityöntekijää kohden saattaa olla 60-100 lasta. Kuopiossa vuonna 2015 lastensuojeluilmoitukset koskivat 1695 lasta, mutta määrä kasvoi muutamassa vuodessa ja v. 2019 ilmoitukset koskivat jo 2033 lasta. Myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvoi. Vuonna 2019 kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli 356 lasta. Huostaanottopäätökset lisääntyivät myös ja uusia päätöksiä v. 2019 tehtiin 59 kappaletta (lähde THL:n sotkanet-tietokanta). Nämä luvut kertovat meille, että lastensuojelussa työntekijöiden tarve tulevina vuosina kasvaa.

Olemme suunnanneet katseet ongelmakohtiin, joita Kuopion lastensuojelussa on. Tiedämme, että haasteet tulevat kasvamaan covid-19-tilanteen takia – etenkin siellä, missä lapset ja nuoret ovat, kuten päiväkodeissa, kouluissa ja harrastuksissa.

Kuopiossa tiedostamme ongelman ja sen laajuuden. Täten oletan, että jatkossa kaupungin rahat resursoidaan niin, ettei lastensuojelusta tingitä. Lastensuojelun hyväksi on Kuopiossa koottu tälle vuodelle toimenpideohjelma. Toimenpideohjelman tavoitteena on kehittää työolot ja työntekijöiden työhyvinvointi sellaiseksi, että jokaisen on turvallista työskennellä ja jokainen pystyy tekemään työtään eettisesti oikein. Kuormittavina tekijöinä on ollut työntekijöiden vaihtuvuus. Tämä vaikuttaa työssäjaksamiseen. Työsuojelua johtamaan on rekrytoitu erillinen esimies. Tämä mahdollistaa, että työsuojelun toimeenpano on saatu käynnistettyä pikimmiten. Kuopion kaupungin sivuilla on kaikille nähtävänä, mitä toimenpiteitä työsuojeluohjelma pitää sisällään.

Puolestani suljettiin ovi, jossa jääkaappi ammotti tyhjyyttään. Minulta suljettiin ovi, jossa ei ollut rutiineita ja koti oli likainen. Minulta suljettiin ovi, jossa koin oppimisvaikeuksia, ahdistuneisuutta ja eriarvoisuutta. Minulta suljettiin ovi, jossa menin yksin alle kouluikäisenä nukkumaan. Minulle avattiin ovi, josta sain apua ja turvaa. Ovi, jonka nimi oli lastensuojelu ja sen takana huostaanotto. Ovi, joka mahdollisti minulle matkustelun, opiskelun ja tasapainoisen elämän. Elämän, jossa uskallan pitää heikoimpien puolta.

Tiedän, että samankaltaisia ja pahempiakin tilanteita on Kuopiossa monia. Tiedän, että on lapsia, jotka kokevat turvattomuutta ja jotka jäävät vaille rakkautta. Kaupunki on aloittanut toimensa ja toivonkin, että se antaa monelle nykyiselle – ja toivottavasti myös uudelle – ovenavaajalle voimia.

Mia Mustonen

Kokemusasiantuntija

Avohuollon ohjaaja, Sairaanhoitaja

Vihreiden (sit.) kunnallisvaaliehdoka