Kokemusasiantuntija mukaan kuntapäätöksiin - Perhostarina

Lapsia on kuultava, heidät on otettava mukaan päätöksentekoon. Ei joskus tulevaisuudessa vaan nyt heti.

Keski-Suomessa toimii Pesäpuu ry, joka vaikuttaa muuallakin Suomessa. Pesäpuu on lastensuojelun kehittämisyhteisö, jonka tehtävänä on lisätä lasten ja heidän läheistensä hyvinvointia lastensuojelussa. Lastensuojelussa hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta. Kokemusasiantuntija on henkilö jolla on omakohtaista kokemusta esimerkiksi lastensuojelun asiakkuudesta, kipupotilaana olemisesta tai päihdeongelmista palvelun käyttäjänä.

Kymmenien vuosien aikana kokemusasiantuntijatoiminta lastensuojelussa on lisääntynyt merkittävästi. Käytännöt ovat kuitenkin erittäin vaihtelevia eri kunnissa. Tiedän, että jossakin käytetään kokemusasiantuntijaa tukihenkilönä tai mukana alan opiskelijoiden koulutuksissa. Lastensuojelun kehittämistyössä käytetään mm. lastensuojelun asiakkaana olevia lapsia ja nuoria tai aikuisia jotka ovat olleet lapsena lastensuojelun asiakkaita.

Kokemusasiantuntijoilla on semmoista tietoa jota ei kenelläkään ammattilaisella ole. Usein kokemusasiantuntijan mukaan ottaminen kehittämistoimintaan koetaan haastavaksi. Esimerkiksi sopimuksesta ja palkkion suuruudesta (kokemusasiantuntija toiminta ei ole vapaaehtoistyötä) ei päästä yhteisymmärrykseen.

Minä olen toiminut useiden vuosien ajan kokemusasiantuntijana lastensuojelussa mm. tulevien sijaisvanhempien koulutuksissa, sekä sosiaalityöntekijöiden kokoontumisissa. Olen ollut lastensuojelun asiakas, huostaanotettu lapsi ja nuori. Tällä hetkellä käyn Kokemustalo Ry:n järjestämää kokemusasiantuntijakoulutusta. Koen, että koulutus antaa minulle lisää työkaluja siihen kuinka pystyn tuomaan mukaan työskentelyyni kokemusasiantuntijuuttani. Haluan olla mukana vaikuttamassa lastensuojelun suunnittelussa ja kehittämisessä.  Haluan kuunnella lapsia ja olla lapsen äänenä.

Lastensuojelun kehittämistyössä käytetään apuna kokemusasiantuntijoita, miksei mukana päätöksissäkin? Voisiko mielestäsi kaupunginvaltuustossa olla mukana lastensuojelun kokemusasiantuntija?  Jos vastasit kyllä, laita mieleesi numero 293.

Psst. Tiesitkö, että Pesäpuu on mukana Yhdessä aikuisuuteen -Elämässä eteenpäin (YEE)- hankkeessa? Hanke tukee lastensuojelun jälkihuollon nuorten sekä kotoutumista edistävän lain mukaisiin tukitoimiin oikeutettujen nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. YEE-hanke toteutuu Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän Euroopan sosiaalirahaston osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan (ESR TL5) rahoituksella. Hankkeen tavoitteet, toteutuksen ja yhteistyökumppanit voi käydä katsomassa tämän linkin takaa: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/yhdessa-aikuisuuteen-elamassa-eteenpain-yee-

Linkki Pesäpuu Ry sivuille: https://pesapuu.fi/

Mia Mustonen

Kokemusasiantuntija, Avohuollon ohjaaja, Sairaanhoitaja